Kvalitet

Kvalitetsbegreppet innefattar många olika delar. Från den rena produkten till hur den hanteras och levereras.
Vi ser kvalitet ur ett totalt perspektiv. Produktkvaliteten ska vara anpassad till hur produkten ska användas.
En säng, eller ett sängbord används exempelvis inte på samma vis som produkter i ett kök, där både frekvensen och även närheten till vatten innebär stora påfrestningar och risker. Vi hjälper dig gärna med en bedömning när det gäller din tänkta produkt. Alla våra produkter testas enligt Möbelfakta.
Men kvalitet, är som nämnts, mer än bara produktkvalitet. Det är ett synsätt som genomsyrar hela företaget.
Vi har under en rad av år levererat till en av världens största möbelkedjor med en reklamationsnivå som ligger under en procent. Ett levande bevis att vi lever som vi lär.