MDF-bearbetning

Skära, fräsa och borra, det är våra huvudprocesser i bearbetningen av MDF.
På bilderna nedan visar vi några exempel på de olika bearbetningsprocesserna.
- skära till rätt storlek.
- fräsa spår och profiler.
- borra (hål för slutmontering)
Vi skulle kunna gå in på djupet när det gäller varje enskild del, men det intressanta är egentligen vad vi kan göra för dig. Hur just den lösningen ser ut. Därför vill vi gärna att du kontaktar oss för en förutsättningslös diskussion.
Vi kan, om du så önskar, hjälpa dig med allt från produktutveckling till produktion och logistik. Vi kan till och med föreslå produktidéer utifrån mer övergripande behov. Så jobbar vi med flera partners idag.