Miljö

Miljö är betydligt mer än bara ett ord för oss. Det är enkelt att använda svepande formuleringar utan egentligt innehåll. Vi gör tvärtom.
Vi arbetar med tydligt mätbara mål i vår produktion. Vår MDF har exempelvis lägre formadehylhalt än normalkraven. Det innebär E 0,5 istället för E 1,0 som de normala kraven är.
Vi arbetar sedan länge med vattenbaserade färger och lacker i vår produktion. Utan farliga lösningsmedel som påverkar vår miljö. Vidare lägger vi stor vikt vid att hålla både ljud och utsläpp av spånmaterial nere.
Ljudet utanför våra anläggningar är max 55 dB och vi släpper ut minimalt med spånmaterial utanför våra väggar.
Vill du veta hur vi kan göra din produkt miljövänlig utan att du tappar i konkurrenskraft?
Vi berättar gärna.