Pack

Alla delar i processen, från ritbordet till att konsumenten monterar sin produkt, är lika viktiga.
Packning är ett av de momenten. Vi packar satser från 500 enheter till mycket stora kvantiteter.
Allt med omsorg.